Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2024-2026

Hirsitaloteollisuuden työehtosopimusosapuolet, Puuteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry, ovat hyväksyneet hallinnoissaan 20.2.2024 saavutetun työehtosopimuksen neuvottelutuloksen. Työehtosopimus tulee voimaan 1.3.2024 ja se on voimassa 31.5.2026 asti. Sopimuskausi on siis kokonaisuudessaan 27 kuukautta.

Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2025 palkankorotuksista 31.5.2025 mennessä, sopimus päättyy 31.5.2025.

Sopimukseen tehtiin yksi tekstimuutos, jonka myötä ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa piteni kuudella arkipäivällä, eli yhdestä viikosta kahteen viikkoon.

Palkankorotukset vuonna 2024

Vuoden 2024 palkankorotukset ovat euromääräisiä ja palkankorotukset menevät maksuun kahdessa erässä.

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 50 euron yleiskorotuksella.

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.7.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 35 euron yleiskorotuksella.

Osa-aikaiselle yleiskorotukset maksetaan työsopimuksessa sovitun työajan suhteessa.

Palkankorotukset vuonna 2025

Osapuolet tarkastelevat toukokuun 2025 loppuun mennessä yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyttä, alan kehitystä ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 31.5.2025 mennessä 1.6.2025 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkkojen korottamisesta.  Mikäli 1.6.2025 toteutettavan palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 31.5.2025 mennessä, sopimus päättyy 31.5.2025.

Puuteollisuus ry tulee järjestämään kevään aikana jäsenistölleen infotilaisuuden, joissa avataan tarkemmin työehtosopimukseen tehtyjä muutoksia sekä palkkaratkaisua.

 

Lisätietoja Juristiltamme Miro Rissaselta ([email protected], 0505296508)