PuuPeTe-hankkeella kouluille hukkapuuta

Hakkuriin menevällä jätepuulla suuri apu teknisten luokkien materiaalipulaan

Suomen Metsäkeskus, Teknisten Aineiden Opettajat TAO ry ja Puuteollisuus ry ovat käynnistäneet vuoden kestävän hankkeen, jonka päätavoitteena on hyödyntää energiaksi menevää puuta teknisten luokkien raaka-aineena.

Koulujen määrärahat ovat joutuneet suurennuslasin alle kuntien tiukan taloudellisesta tilanteen johtuen. Tämän ovat todenneet myös teknisten aineiden opettajat, jotka yrittävät pärjätä pienien määrärahojen kanssa mielikuvitusta käyttäen. Tähän ongelmaan ovat nyt tarttuneet Metsäkeskus, TAO ry ja PTY. Hankkeessa haetaan 7–10 koulua ja yritystä samalta paikkakunnalta.

Syvällisempänä tarkoituksena on luoda toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa sekä kouluttaa ja tiedottaa puun hyvistä ominaisuuksista. Tällä tavoin voidaan luoda kipinä nuorille, että puutoimialallakin voisi aikuisena työskennellä.

Olemme keskusteluissa myös havainneet tarpeen kertoa enemmänkin puusta. Siksi viestintä tulee olemaan hankkeessa erittäin suuressa roolissa. Koska hankkeessa ovat kumppaneina puutuotealan ja opetuksen toimialayhdistyksiä, kuntia sekä Suomen metsäkeskus, on tiedottamisen panostus laajaa, suunniteltua ja kohdennettua. Suomen metsäkeskuksessa on viestinnän ammattilaisia, joita käytettään suunnitelmaa tehtäessä ja toteutuksessa. Hankkeesta tiedotuskanavia ovat perinteiset yhdistysten ja kuntien sekä koulujen omat jäsenlehdet ja julkaisut sekä yhteistyöhankkeen kumppaneiden verkkosivut ja sosiaalinen media.

Keskeinen osa hanketta on Puu -tarinan luominen ja liittäminen osaksi tuotetta. Tarina herättää kiinnostuksen tuotteeseen tai palveluun ja kertoo päätöksentekijälle, miten hän voi hankinnallaan tukea paikallista taloutta, monitahoisesti, kestävästi ja edullisesti.

Hankkeen viralliset sivut löytyvät Suomen metsäkeskuksen sivuilta: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puupete