Puuteollisuus ry:n varsinaiset jäsenyritykset ovat Suomessa toimivia hirsitalo-, huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puusepän- ja hirsitaloteollisuuden yrityksiä, jotka noudattavat puusepän- sekä hirsitaloteollisuuden työehtosopimusta. Yritysten koko vaihtelee yhden hengen yrityksistä monta sataa henkeä työllistäviin konserneihin. Kannattajajäsenemme tarjoavat omia tuotteitaan tai palvelujaan puutoimialalle.

Palvelemme jäsenyrityksiämme työehtosopimuksiin, työoikeuteen ja sopimusjuridiikkaan liittyvissä asioissa. Olemme perehtyneet rakennustuoteasetuksen mukaisten puutuotteiden CE -merkintään sekä neuvomme harmonisoitujen tuotestandardien tulkinnoissa. Tavoitteemme on parantaa jäsenyritystemme toimintaedellytyksiä monin eri keinoin mm. erilaisten hankkeiden avulla.

Olemme myös organisoimassa alan suurinta messutapahtumaa – Puumessuja.

Olemme Suomen Yrittäjien toimialayhdistys, sekä Puutuoteteollisuus ry:n yhdistysjäsen.