Jaostojen aiheet tulevat yleensä yritysten ulkopuolelta. Näitä voivat olla EU:n sisäiset ja/tai kansalliset määräykset tai ohjeet. Yhteiset asiat vaativat myös yritysten yhteistä tahtotilaa.

Jaostoja ovat huonekalu-, kiintokaluste-, ikkuna ja ovi- sekä erikoiskalustejaostot. Koska eri jaoksilla on omat erikoispiirteensä, toimenpiteet vaihtelevat hyvin paljon. Esimerkkejä jaostoilla olleista aiheista:

  • huonekalut: Suomalainen Huonekalu -suunnittelukilpailu
  • kiintokalusteet: SisäRYL ja RT -ohjekortit
  • ikkunat- ja ovet: RunkoRYL ja RT -ohjekortit
  • erikoiskalusteet: tilauskantakyselyt joka toinen kuukausi