Hirsitaloteollisuuteen neuvottelutulokset

Puuteollisuus ry on saavuttanut neuvottelutulokset hirsitaloteollisuuden uusiksi työehtosopimuksiksi sekä Teollisuusliiton että Ammattiliitto Pro:n kanssa.

Neuvottelutulosten sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun sopimusosapuolien hallinnot ovat neuvottelutulokset hyväksyneet.