Puuteollisuus ry neuvottelee hirsitaloteollisuuden työehtosopimukset Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. Puuteollisuus ry on lisäksi yhtynyt puusepänteollisuuden työehtosopimuksiin, eli sopimukset sitovat yhdistystä ja sen jäsenyrityksiä normaalisitovuuden kautta. Kaikki edellä mainitut työehtosopimukset ovat myös yleissitovia.

Sekä hirsitaloteollisuudessa että puusepänteollisuudessa työehtosopimukset neuvotellaan erikseen työntekijöille ja toimihenkilöille. Työntekijöiden työehtosopimukset neuvotellaan Teollisuusliitto ry:n kanssa ja toimihenkilöiden työehtosopimukset Ammattiliitto Pro ry:n kanssa.

Juristimme neuvoo työehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä ja niiden tulkinnassa. Kaikki työehtosopimukset löytyvät aineistopankista.

 

Aineistot