Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut saatiin nopeasti päätökseen. Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.3.2025 saakka.

Neuvottelutulos ei sisällä tekstimuutoksia, vaan kyseessä on puhdas yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu. Lyhykäisyydessään palkankorotukset menevät seuraavalla tavalla:

Ensisijainen vaihtoehto, kuten aiemminkin, on paikallinen palkkasopimus, eli palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen tai jos luottamusmiestä ei ole valittu niin toimihenkilöiden ja työnantajan välillä ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustavasta, ajankohdasta ja suuruudesta sekä kertaerästä. Paikallinen sopimus on tehtävä 30.6.2023 mennessä, ellei neuvotteluajan jatkamisesta sovita. Vuoden 2024 osalta paikallinen sopimus on tehtävä 30.4.2024 mennessä.

Mikäli paikallista palkkasopimusta ei ole sovittu, korotetaan palkkoja seuraavasti:

  • Heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 462 euroa. Osa-aikaiselle toimihenkilölle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
  •  1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kaikkien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 %. 
  • 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kaikkien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 %. 
  • Lisäksi 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,5 %.

 

Lisätietoja palkankorotuksista sekä muista TES-kysymyksistä juristiltamme Miro Rissaselta ([email protected], 0505296508).