Puusepänteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Puusepänteollisuuteen saavutettiin Puusepänteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton välillä perjantai-iltana 31. maaliskuuta neuvottelutulos sopimusalan uudeksi työehtosopimukseksi. Puuteollisuus ry oli mukana neuvotteluissa edustamassa jäsenistöään.

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. Asiasta tiedotetaan päätösten jälkeen lisää.