Puusepänteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 2023-2025

Puusepänteollisuuden työehtosopimusosapuolet ovat hyväksyneet hallinnoissaan viime viikolla saavutetun työehtosopimuksen neuvottelutuloksen. Työehtosopimus tulee voimaan 1.4.2023 ja se on voimassa 30.4.2025 asti. Sopimuskausi on siis yhteensä 25 kuukautta.

Palkankorotusten lisäksi työehtosopimukseen tehtiin tekstimuutoksia muun muassa työtuntijärjestelmän muuttamiseen, sairausajan palkkaa koskevaan määräykseen, palkallisen raskaus- ja vanhempainvapaan pituuteen, vuosiloman antamiseen irtisanomisajalle jne. Koko neuvottelutuloksen löydät tästä linkistä.

Palkankorotukset vuonna 2023

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 %. Palkankorotusten yhteydessä korotetaan aikapalkkoja, vuorolisiä ynnä muita yleiskorotuksen suuruudella. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, maksetaan työntekijälle lisäksi kertaerä, jonka suuruus on 353 euroa ja se maksetaan syyskuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkankorotukset vuonna 2024

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,25 %. Palkankorotusten yhteydessä korotetaan aikapalkkoja, vuorolisiä yms. yleiskorotuksen suuruudella. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, korotetaan palkkoja lisäksi sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,25 % keskimääräisestä työehtosopimuksen 13.1 §:n tarkoittamasta keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuluvien työntekijöiden lukumäärällä 30.4.2024.

Puuteollisuus ry tulee järjestämään kevään/alkukesän aikana jäsenistölleen infotilaisuuksia, joissa avataan tarkemmin työehtosopimukseen tehtyjä muutoksia sekä palkkaratkaisua.

 

Lisätietoja Juristiltamme Miro Rissaselta ([email protected], 0505296508)