Hirsitaloteollisuuden toimihenkilösopimuksen palkkaratkaisusta neuvottelutulos

Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden palkkaneuvottelut saatiin päätökseen 17.2.2023

Puuteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet palkkaratkaisun vuodelle 2023. Neuvottelut toimihenkilösopimuksen palkankorotuksista vuodelle 2023 saatiin päätökseen 17.2.2023. Neuvotteluja käytiin tänä talvena ainoastaan koskien toimihenkilösopimusta, sillä työntekijäsopimuksessa vuoden 2023 palkankorotuksista sovittiin jo vuosi sitten. Hirsitaloteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.

Neuvotteluihin aiheutti haastetta erityisesti hirsitaloteollisuudessa tapahtunut rakentamisen suhdanteen heikentyminen. Neuvottelut sujuivat kuitenkin hyvässä yhteisymmärryksessä ja molempien osapuolten tavoitteena oli löytää palkkaratkaisu, jolla tuetaan ostovoimaa sekä työmarkkinoilla olevien matalimmissa ansioissa olevien ansioiden kehittymistä.

Neuvotteluissa yritysten edustajina olivat Kontiotuote Oy:stä Mika Rytky sekä Honkarakenne Oyj:stä Marko Saarelainen.

Palkkaratkaisu 1.4.2023

Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.4.2023 voimaan astuvalla yleiskorotuksella, suuruudeltaan 107 euroa. Osa-aikaiselle korotus maksetaan työsopimuksessa sovitun työajan suhteessa.

Palkkaratkaisun erityisenä piirteenä on se, että kaikki saavat euromääräisenä saman korotuksen. Ratkaisun perusteena on ennen kaikkea se, että sopimusosapuolet haluavat tukea ratkaisulla pienemmissä ansioissa olevien suhteellista ansioiden parannusta. Ratkaisu on oikeudenmukainen tilanteessa, missä yritysten tilauskannat ovat vähentyneet ja lähiajan talousnäkymät varjostavat myyntiä.

Nyt solmittu palkkaratkaisu ja työehtosopimus ovat voimassa 29.2.2024 saakka.

Lisätietoja palkkaratkaisusta sekä työehtosopimuksista juristiltamme Miro Rissaselta.

Ota yhteyttä