Hankkeet

WoodCircles – Kestävää kasvua -hanke käynnistyy: Tuottavuutta ja vihreää siirtymää puutuotealalle

Suomen metsäkeskus käynnistää uuden valtakunnallisesti merkittävän hankkeen, WoodCircles – Kestävää kasvua. Hankkeen tavoitteena on parantaa puutuotealan yritysten tuottavuutta ja tukea näiden vihreää siirtymää sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä. Hanke keskittyy digitaalisten ratkaisujen, uuden tekniikan ja palveluiden hyödyntämiseen tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Hankkeen toiminta ajoittuu vuosille 2024–2026.

PuuPeTe-hankkeella kouluille hukkapuuta

PuuPeTe-hanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on saada puusepänliikkeet yläkoulujen teknisten työn luokkien kummeiksi

OKAPUU -hanke

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle (OKAPUU) -hankkeessa herätellään puutuotealan yrittäjiä omistajanvaihdokseen valmistautumiseen. Samalla pyritään luomaan yleinen omistajanvaihdoksen toteuttamisen malli myös muille toimialoille.